👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2021-09-13 19:42 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömning av läsförståelse, förmåga att skriva beskrivande texter och delta i boksamtal kring en skönlitterär bok.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Läsförståelse
Du läser och förstår innehållet i vardagliga texter.
Du läser och förstår innehållet i olika typer av texter anpassade efter ålder.
Du läser och förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.
Boksamtal
I samtalen deltar du genom att lyssna. Du säger bara något om du får en direkt fråga.
I samtalen deltar du framför allt genom att upprepa andras åsikter och tankar. Ibland gör du kopplingar (livsknytningar) till ditt eget liv.
I samtalen deltar du aktivt med egna åsikter och tankar. Du gör många kopplingar (livsknytningar) till ditt eget liv.
Sammanfattning
:
Dina sammanfattningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller delar av det viktigaste i historien.
Dina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar.
Dina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.
Bokens budskap
Dina tolkningar är enkla och framgår tydligt i boken.
Du gör egna tolkningar och kopplingar till annat du upplevt eller läst.
Du reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Du kan argumentera för vad du tycker om budskapet och göra jämförelser med annat du läst.
Högläsning
Du läser oftast med flyt men stakar dig ibland vid längre eller okända ord.
Du läser med flyt och jämn hastighet.
Du läser med bra flyt och inlevelse så att det är intressant och lätt att förstå det du läser.