👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 4-5

Skapad 2021-09-17 13:50 i Victoriaskolan Grundskolor
Matris baserad för åk 4-5 (ej kunskapskrav)
Grundskola 4 – 6 Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. (Lgr 11, s 172)

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Du har ännu ej baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelsers och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelsers och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelsers och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du kan ännu ej diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar ännu ej orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan ännu ej undersöka hur möten mellan kulturer, in-och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver ännu ej hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in-och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in-och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du kan ännu ej diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar ännu ej det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Använda källmaterial
Du kan ännu ej använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar ännu ej på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
Du kan ännu ej visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar ännu ej på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
Du kan ännu ej använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska begrepp.