Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD, matris för Särskolan nationell 4-6

Skapad 2012-05-06 21:24 i Tunaskolan arkiv Lunds för- och grundskolor
En Bedömningsmatris för Bild i Grundsärskolan
Grundsärskola 4 – 6 Bild Bild Estetisk verksamhet

FÖRMÅGOR skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material, jämföra och reflektera över bilder, undersöka bilder och värdera deras syften, använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

Centralt innehåll
 • Bl  1-6   Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
 • Bl  1-6   Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-6   Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
 • Bl  1-6   Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
 • Bl  1-6   Några verktyg och tekniker för bildframställning.
 • Bl  1-6   Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
 • Bl  1-6   Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
Behöver utvecklas
1
2
3
Bildspråk
Du kan med stöd medverka i att framställa olika typer av berättande bilder.
Du kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder
Du kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder.
Du kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder.
Teknik
Du kan med stöd medverka i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Du kan medverka i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material
Du kan på ett delvis fungerande sätt arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Du kan på ett väl fungerande sätt arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Jämföra och reflektera över bilder,

 • Bl  1-6   Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
 • Bl  1-6   Några inhemska konstnärer och deras verk.
Behöver utvecklas
1
2
3
Jämföra
Du kan med stöd medverka i att jämföra egna och andras bilder
Du medverkar i att jämföra egna och andras bilder likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt.
Du jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt
Resonemang
Du kan med stöd bidra till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du bidrar till resonemang om bildernas utformning och om sam­band, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du för enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du för välutvecklade resonemang om bildernas utform­ning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Undersöka bilder och värdera deras syften,

 • Bl  1-6   Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
 • Bl  1-6   Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
Behöver utvecklas
1
2
3
Tolkning och förståelse
Du kan med stöd utifrån undersökningar av reklam­ och nyhetsbilder bidra till resonemang om bilders budskap.
Du kan utifrån undersökningar av reklam­ och nyhetsbilder bidra till resonemang om bilders budskap.
Du kan utifrån undersökningar av reklam­ och nyhetsbilder föra enkla resonemang om bilders budskap.
Du kan utifrån undersökningar av reklam­ och nyhetsbilder föra välutvecklade resonemang om bilders budskap.

Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 • Bl  1-6   Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
Behöver utvecklas
1
2
3
Ord/begrepp
Du kan med stöd använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Du kan an­vända några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbets­ processer och bildarbeten.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbets­ processer och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: