Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Idrott och hälsa åk 1-3, Wallbergsskolan

Skapad 2012-05-22 09:42 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i idrott och hälsa i åk 1-3.

Hållplats 1,2 och 3 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor utifrån det centrala innehållet för respektive årskurs.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Rörelse
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
Rörelse
Enkla lekar och danser och deras regler.
Rörelse
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Rörelse
Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Friluftsliv och utevistelse
Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
Friluftsliv och utevistelse
Allemansrättens grunder.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: