Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och Konsumentkunskap allmän bedömningsmatris år 4-6

Skapad 2012-05-22 15:09 i Friskolan Metis Grundskolor
Övergripande matris för bedömning av hem- och konsumentkunskap i år 4-6 på Metis.
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap

Tillaga måtlid

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven (E-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven väl (C-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven mycket väl (A-kvalitet)
Laga mat
Du deltar i övningar där vi lagar mat.
Du kan tillaga en enkel måltid med viss anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga en enkel måltid med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga en enkel måltid med god anpassning till aktivitetens krav.
Arbetet runt maten
Du är med och dukar och diskar i samband med måltider.
Du kan duka, diska och annat som hör samman med måltider med viss anpassning till aktivitetens krav.
Du kan duka, diska och annat som hör samman med måltider med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Du kan duka, diska och annat som hör samman med måltider med god anpassning till aktivitetens krav.
Hygien och förvaring
Du är lyssnar till diskussioner kring frågor om hygien och förvaring av livsmedel.
Du för enkla resonemang om hygien och förvaring av livsmedel.
Du för utvecklade resonemang om hygien och förvaring av livsmedel.
Du för välutvecklade resonemang hygien och förvaring av livsmedel.
Redskap
Du är med och testar på att använda olika metoder, livsmedel och redskap.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Självvärdering
Du funderar över din egen insats i arbetet.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Du funderar över vad som är en varierad och balanserad måltid.
Du för enkla resonemang om varierad och balanserad måltider.
Du för utvecklade resonemang om varierad och balanserad måltider.
Du för välutvecklade resonemang om varierad och balanserad måltider.

Konsumtion och ekonomi

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven (E-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven väl (C-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven mycket väl (A-kvalitet)
Privatekonomi
Du funderar över pengars värde.
Du för enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Du för utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Du för välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Priser
Du är med och lyssnar till diskussioner kring varors priser.
Du för enkla resonemang om några vanligt förekommande varor och deras priser.
Du för utvecklade resonemang om några vanligt förekommande varor och deras priser.
Du för välutvecklade resonemang om några vanligt förekommande varor och deras priser.
Hälsa
Du är med och lyssnar till diskussioner kring varors påverkan på miljö och hälsa.
Du för enkla resonemang om olika varors miljö- och hälsopåverkan.
Du för utvecklade resonemang om olika varors miljö- och hälsopåverkan.
Du för välutvecklade resonemang om olika varors miljö- och hälsopåverkan.
Reklam och information
Du funderar över reklamfilmers budskap
Du för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Du för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Du för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: