Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Bild åk 1-3, Wallbergsskolan

Skapad 2012-05-28 12:59 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Bild

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 1-3.

Hållplats 1, 2 och 3 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor utifrån det centrala innehållet för respektive årskurs.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Bildframställning
Framställning av berättande bilder, t ex sagobilder.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Fotografering
Överföring av foton med hjälp av datorprogram
Redskap för bildframställning
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för-och bakgrund.
Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
Plana och formbara material, t ex papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
Informativa bilder, t ex läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t ex dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: