Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen i världen och dess tre stora inriktningar.

Skapad 2012-05-29 09:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi har arbetat med hur kristendomen växte fram under 2000 år, historiska händelser och personer som förändrat och framkallat förgreningar - vilka tre stora inriktningar kristendomen är indelad i idag. Vi har tittat närmare på de katolska-, ortodoxa-, samt protestantiska kyrkorna och gjort jämförelser mellan dem för att förstå likheter och skillnader.
Grundskola 7 Historia Religionskunskap Samhällskunskap

Under arbetsområdet "Kristendomen i världen" har vi delat in detta stora arbetsområde i olika delmoment:
* Den kristna församlingen spreds under Roma-tiden, trots förföljelser och avrättningar * Kristendomen blev accepterad som en religion * Kyrkans organisation * Romarrikets fall och kyrkan delas i den romersk- katolska och den ortodoxa * Konflikter mellan judar och kristna * En ny religion växer fram, Islam * Protester mot kyrkans makt och rikedom * Klosterväsendet * Kättarna och Inkvisitionen * Korstågen * Renässansen - utvecklingen i Europa * Ny gren - den protestantiska kyrkan - Martin Luther * Reformationen når Sverige * Kristendomen i världen i dag

Insats av skola/elev behövs
E
C
A
Kristendomens uppkomst, utveckling och spridning
Du har kunskaper om kristendomens uppkomst, utveckling och spridning och visar det genom att beskriva de centrala tankar som ligger till grund.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster.
Kristendomens förgreningar
Du har kunskaper om den romersk- katolska, den ortodoxa samt den protestantiska kyrkan och visar det genom att beskriva de centrala tankar som ligger till grund.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster.
Likheter & skillnader
Du kan resonera om likheter och skillnader mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Moraliska frågeställningar
Du kan föra resonemang kring kyrkan och dess tre inriktningar, samt moraliska frågeställningar och värderingar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra enkla resonemang.
Du kan föra utvecklade resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Begrepp och ordkunkskap
Du kan visa att du har en förståelse för ord och begrepp inom ämnet Kristendomens utveckling och du kan använda dem i resonemang
Du har en viss ord- och begreppsförståelse i ämnet och du kan till viss del använda dem i resonemang.
Du har en god ord och begrepps förståelse i ämnet och kan använda begreppen väl i dina resonemang .
Du har en mycket god förståelse i ämnet och kan använda begreppen på ett korrekt och utvecklat sätt i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: