👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga åk 7

Skapad 2022-04-28 09:44 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 Svenska

Saga åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Texttyp
Du följer inte genrens mönster för struktur och språk.
Du följer något mekaniskt texttypens mönster för struktur och språk.
Du följer texttypens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du följer texttypens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Innehåll
Din sagas innehåll är för enkelt eller kortfattat.
Din saga innehåller enkla beskrivningar, t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser. Sagan har en enkel berättarkurva. Du använder typiska sagoingredienser.
Din saga innehåller tydliga beskrivningar, t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser. Sagan har en tydlig berättarkurva. Du använder typiska sagoingredienser på ett utvecklat sätt.
Din saga innehåller tydliga och levande beskrivningar, t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser. Sagan har en tydlig och effektfull berättarkurva. Du använder typiska sagoingredienser på ett effektfullt sätt.
Textens struktur
Din texts struktur fungerar delvis. (Rörig)
Din texts struktur är mer genomtänkt och fungerar för det mesta.
Din text har en struktur som passar en saga, t.ex. att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla. Din text är styckeindelad.
Din text har en struktur som passar en saga väl, då du använder en inledning och avslutning på ett effektfullt sätt. Din text är korrekt styckeindelad.
Ord och uttryck
Ditt ordval är inte alltid så varierat och/eller passar inte alltid för textens syfte och mottagare.
Du visar viss variation i ordval.
Du visar variation i ordval, t.ex. med lekfull användning av ålderdomliga ord.
Du visar variation och omsorg i ordval.
Meningsbyggnad
Dina meningar är osammanhängande och svåra att förstå.
Dina meningar är enkla, men fungerar.
Dina meningar fungerar bra, då det är variation mellan långa och korta meningar och meningarna inleds på olika sätt.
Dina meningar fungerar mycket bra.
Skrivregler
Du följer delvis regler för stavning, punkt, kommatecken och andra skrivregler.
Du följer regler för stavning, punkt, kommatecken och andra skrivregler ganska bra.
Du följer regler för stavning, punkt, kommatecken och andra skrivregler bra.
Du följer regler för stavning, punkt, kommatecken och andra skrivregler mycket bra.
Tempus
Tempus fungerar inte.
Tempus fungerar ganska bra.
Tempus fungerar bra.
Tempus fungerar utmärkt.