👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, massa och volym 4AB vt-22

Skapad 2022-04-28 12:21 i Folkungaskolan Linköping
Kunskapsmatris för tredimensionella geometriska objekt, enhetsomvandling massa och volym.
Grundskola 4 Matematik

Kunskapsmatris för enhetsomvandling av massa och volym.

Begrepp

Jag håller på att lära mig
Når jag denna nivå behöver jag träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så når jag målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så överstiger jag målen.
Omvandla massa
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
Jag behöver träna på att omvandla mellan olika massaenheter
När jag omvandlar mellan olika massaenheter blir det ibland rätt och ibland inte.
Jag kan omvandla mellan olika massaenheter.
Omvandla volym
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
Jag behöver träna på att omvandla mellan olika volymenheter
När jag omvandlar mellan olika volymenheter blir det ibland rätt och ibland inte.
Jag kan omvandla mellan olika volymenheter.

Probelmlösning

Jag håller på att lära mig
Når jag denna nivå behöver jag träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så når jag målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så överstiger jag målen.
Problemlösning
Eleven kan lösa problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett fungerande sätt
Jag har svårt för problemlösning när det gäller volym.
När jag löser problemlösningsuppgifter som har med volym att göra kommer jag en bit på vägen.
Jag kan lösa problemlösningsuppgifter som har med volym att göra.

Redogöra

Jag håller på att lära mig
Når jag denna nivå behöver jag träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så når jag målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så överstiger jag målen.
Jag kan redogöra för, och samtala om, tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Jag skriver bara svar eller skriver ner det jag räknar på ett sätt som är svårt för någon annan att förstå.
Jag skriver ner, och redovisar, det jag räknar. Vissa delar kan saknas, men någon annan kan förstå vad jag menar. Jag skriver ibland fel enhet eller ingen enhet alls.
Jag redovisar allt jag räknar på ett tydligt och effektivt sätt. Jag skriver rätt enhet.