👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar Livsstil (NA19)

Skapad 2022-05-01 14:12 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Hållbart samhälle
E
C
A
Vid bedömning av kriteriet har följande beaktats:
Redogör begrepp & förutsättningar
Vit ruta = Kravet för kriteriet är ej uppnått
 • Hål  E
 • Hål  C
 • Hål  A
Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Att följande angivits: - Antal jordklot (för ursprunglig livsstil & medelsvensk) - Koldioxidekvivalenter (för ursprunglig livsstil & medelsvensk) - Antal jordklot (för ursprunglig & ny livsstil) Koldioxidekvivalenter (för ursprunglig & ny livsstil) - Om det är/inte är samma del som ger mest utsläpp efter förändring. samt: - Hur livsstilsförändringarna kopplas till att de leder till en hållbarare livsstil. - Användandet av begrepp i redogörelsen.
Analys & Planering
Vit ruta = Kravet för kriteriet är ej uppnått
 • Hål  E
 • Hål  C
 • Hål  A
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
E-nivå: Beskriver de livsstilsförändringar som görs från ursprunglig till ny livsstil. Korrekta beräkningar = formler, beräkningar & enheter ska vara angivna överallt. C-nivå: Presenterar korrekta beräkningar för 1 av: - LED-lampor vs. glödlampor (fysikaliska beräkningar) - Malmö - Stockholm (kemiska beräkningar) A-nivå: Presenterar korrekta beräkningar för både: - LED-lampor vs. glödlampor (fysikaliska beräkningar) - Malmö - Stockholm (kemiska beräkningar)
Presentation
Vit ruta = Kravet för kriteriet är ej uppnått
 • Hål  E
 • Hål  C
 • Hål  A
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik.
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang.
För E-nivå: - Ekologiskt fotavtryck presenteras (i form av printscreen) för ursprunglig & ny livsstil. Oavsett nivå: - Ett sammantaget intryck av textens innehåll. - Anpassning till uppgiftens regler.
Diskussion
Vit ruta = Kravet för kriteriet är ej uppnått
 • Hål  E
 • Hål  C
 • Hål  A
I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
- Hur konsekvenserna av livsstilsförändringen diskuteras ur olika perspektiv. - Konkretisering av konsekvenser för ekonomin (ur individens perspektiv).