👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Ger/äldre Demens/Palliativ vård VO19

Skapad 2022-05-07 14:00 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola 3 Gerontologi och geriatrik

Nivå F
Inte gjort provet/Når ej kunskapsnivå
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Äldrepsykiatriska sjukdomar
  • Ger  E
Eleven redogör också översiktligt för några vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid äldrepsykiatriska tillstånd.
Eleven redogör också utförligt för några vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning vid äldrepsykiatriska tillstånd.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för flera äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning vid äldrepsykiatriska tillstånd.
Palliativ vård
  • Ger  E
Eleven beskriver översiktligt vård i livets slutskede.
Eleven beskriver utförligt vård i livets slutskede.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård i livets slutskede.
Utföra omvårdnadsuppgifter
  • Ger  E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av god kvalitet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av god kvalitet och eleven anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.
Utföra omvårdnadsuppgifter
  • Ger  E
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
. Eleven beskriver utförligt faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den dementa personens vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Förebyggande arbete
  • Ger  E
Eleven redogör översiktligt för och utför i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet.