👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 3 - reception (läsförståelse och hörförståelse)

Skapad 2022-05-09 12:28 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola
Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Reception - Hörförståelse och läsförståelse
• Tydligt talat språk, även med inslag av regional variation, och texter, från olika medier. • Talat språk och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel dialoger, samtal, intervjuer och enkla nyheter.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i enkla texter om bekanta ämnen. Eleven väljer och värderar innehåll från ett urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.