👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing: Persuasive text

Skapad 2022-05-10 13:56 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Engelska

Formulera sig i skrift

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uppnår ej
E
C
A
Innehåll
Hur behandlar du innehållet?
Du redogör på ett enkelt sätt för innehållet. Dina argument kan vara otydliga.
Du redogör på ett utvecklat sätt, t ex med tydliga exempel. Dina argument är trovärdiga.
Du redogör på ett välutvecklat sätt, t ex genom exempel från olika perspektiv, både personligt och generellt. Dina argument är övertygande.
Ordförråd
Kan du variera ditt språk?
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk.
Språkets precision
Hur fungerar din stavning och grammatik?
Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning
Hur ser meningarna ut?
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel: "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver.
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver.
Struktur
Hur tydlig är din struktur?
Texten saknar delar (inledning, argument, motargument, avslutning). Strukturen är därmed otydlig, men texten går att förstå.
Texten har fungerande struktur.
Texten har en välfungerande struktur.
Anpassning till syfte...
Hur väl uttrycker du dig i uppgiften?
Texten är tillräckligt anpassad efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med visst flyt och texten är delvis anpassad efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och texten är anpassad till syfte, mottagare och situation.