👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2022-05-11 14:28 i Everöds skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Centralt innehåll:
- Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
- Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kunskapskrav:
Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.
Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier och observationer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan benämna fågelns delar.
Osäker
På god väg
Säker
Kan beskriva fågelns livscykel.
Osäker
På god väg
Säker
Kan namnge fåglar i närområdet.
Kan några ( 5-7 st. )
Kan flera ( 8-14 st.)
Kan många ( 15-20 st.)
Kan skriva en enkel faktatext.
Osäker
På god väg
Säker