👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris matematik åk 2 Vist skola

Skapad 2022-05-11 15:36 i Norrbergaskolan Linköping
Grundskola 2 Matematik
På väg att nå målen
Når målen
Når mer än målen
Taluppfattning och talsanvändning
Jag kan läsa och skriva tal inom heltalsområdet 0-20.
Jag kan läsa och skriva tal inom talområdet (0-100)
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Huvudräkning
Kan huvudräkning addition och subtraktion 0-10
Kan huvudräkning addition och subtraktion 0-20
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.
Välj metod, lösa rutinuppgifter
Kan förklara vad addition och subtraktion står för med konkret material, bilder och räknehändelser.
Kan förklara vad multiplikation står för med konkret material, bilder och räknehändelser
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhang för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Algebra
Förstår likhetstecknets betydelse 2+ _ = 5
Kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt i addition och subtraktion.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använda då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Geometri
Kan ange lägesord på ett korrekt sätt ( Ex. på, under, under, bredvid)
Kan använda begrepp som beskriver geometriska objekt på ett korrekt sätt med t.ex. sida, kant, hörn
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Kan namnge och jämföra tvådimensionella objekt ( cirkel, kvadrat, rektangel och triangel samt kan rita dessa.
Kan namnge och jämföra tredimensionella objekt ( kon, kub, klot, rätblock)
Eleven kan även avbilda och utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Längd, massa, volym, tid
Kan mäta och uppskatta ( enhet cm, m)
Kan mäta och uppskatta volym (dl, l) samt massa ( kg, hg)
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattning av längder, massor, volymer, och tider och använda vanliga måttenheter för att utrycka resultatet.
Kan klockan hel och halv timma ( analog)
Kan avläsa helad en analoga klockan förutom 5 i halv och fem över halv.
Kan avläsa hela analoga klockan och kan avläsa digital tid.
Samband och förändringar
Kan dubblera talen 0-10 samt halvera de jämna talen.
Kan räkna med dubbelt och hälften.
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Problemlösningar
Kan rita räknehändelser och kan översätta ett matematiskt problem till en konkret händelse.
Kan läsa och förstå ett matematiskt problem och välja räknesätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär
Resonemang
Kan upprepa geometriska mönster.
Kan beskriva enkla geometriska enkla talmönster.
Eleven kan föra och följa matematiskt resonemang om val av metoder och resultatets rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.