👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov svenska 2022 åk 3

Skapad 2022-05-11 19:58 i Ramsta skola Uppsala
Nationella prov åk 3 svenska Vt-22.
Grundskola 3 Svenska

Nationella prov i svenska åk 3 2022.

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet. Resultat på delprov B och C finns i kommentarsfältet.
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal.
Formulera sig och kommunicera i tal.
A
Delprov B
Läsförståelse - Berättande text
Läsa och förstå berättande text.
B Max: 18 Kravnivå: 13
Delprov C
Läsförståelse - Faktatext
Läsa och förstå faktatext.
C Max: 18 Kravnivå: 13
Delprov D
Högläsning
Läsa elevnära texter med flyt vid högläsning.
D
Delprov E
Textsamtal
Återge viktiga delar av innehållet, kommentera och föra enkla resonemang om texten samt relatera till egna erfarenheter.
E
Delprov F
Skriva - Berättande text
Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Utgår från den text eleven skrivit i delprov F
Skriva - Stavning och interpunktion
Följa språkliga normer.
G Kravnivå: - Stava ett antal formord och tio olika innehållsord. - Använda sig av stor bokstav och skiljetecken vid minst tre tillfällen.
Delprov H
Skriva - Faktatext
Formulera sig och kommunicera i skrift. Söka information från olika källor. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
H Kravnivå: - Återge en enkel faktatext. - Använda sig av minst 10 av de 14 ämnesspecifika ord och begrepp på ett korrekt sätt.