👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7A Matte Direkt 7 kapitel 6 Statistik Särlaskolan

Skapad 2022-05-16 16:02 i Särlaskolan Borås Grundskola
Matris för Matte Direkt 7 kapitel 5 Procent. Kopiera och gör till din egen.
Grundskola 7 Matematik

Här är en tabell där du ska skatta dig själv INNAN Delprov 1.
Här kommer även jag som lärare göra en bedömning av dina kunskaper EFTER Delprov 1 och delprov 2.

Knappt - fortfarande svårt
OK - Klarar Blå kurs
Goda kunskaper - Klarar Grön kurs
Utmärkta kunskaper - Klarar Röd kurs
Du kan läsa av en tabell och ta ut information ur den
Grön: 230-231 Blå 244 Röd: 254
Du vet vad ett stapeldiagram är och kan ta ut information från det
Grön: 235 Blå: 248 Röd: 254
Du vet vad ett linjediagram är och kan ta ut information från det
Grön: 238-239 Blå: 251 Röd: 259
Du vet hur ett cirkeldiagram fungerar och kan ta ut information från det
Grön: 236 Blå: 229 Röd: 258
Du vet vad ett stolpdiagram är och kan ta ut information från det
Grön: 237 Blå: 250
Du kan beräkna medelvärde, median, typvärde och variationsbredd
Grön: 232-234 Blå: 245-247 Röd: 255
Du kan göra en frekvenstabell och ett diagram till tabellen
Grön: 230, 235, 237 Blå: 248, 250 Röd: 258
Du har förståelse för hur ett histogram fungerar
Röd: 257