👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris, Svenska, Recension av boken Onsdag kväll strax före sju (vt22)

Skapad 2022-05-17 12:19 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du skriver en text där du recenserar bok.

E
C
A
Innehåll
fakta handling
Jag skriver en recension och har med fakta, försöker sammanfatta handlingen.
Jag skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett tydligt sätt.
Jag skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett mycket tydligt sätt.
Innehåll
omdöme
Jag ger ett personligt omdöme och gör en enkel motivering.
Jag ger ett personligt omdöme, gör en utvecklad motivering och har med några exempel.
Jag ger ett personligt omdöme, gör en välutvecklad motivering och har med tydliga exempel.
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning och avslutning
Recensionen är sammanhängande och strukturen är mycket tydlig genom t.ex. styckeindelning, intresseväckande inledning och en tydlig avslutning.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar väl
Meningsbyggnaden är mycket varierad och fungerar mycket väl
Skiljetecken, stavning och stor bokstav.
Jag använder stora skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt och har vissa stavfel som inte stör förståelsen. Jag använder stor bokstav på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt och har få stavfel. Jag använder stor bokstav på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt och har ytterst få stavfel. Jag använder stor bokstav på ett korrekt sätt.