👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA03 Språklig självbiografi 2

Skapad 2022-05-17 14:36 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

Rubrik 1

Ännu inte godkänt
E
På väg mot C
C
På väg på A
A
Inlärningsstrategier
Du kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Du kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Du kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt utförligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Skillnader mellan olika texttyper
Du visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Du visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Du visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Språk
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga kommunikationen.