👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov VO21 Rehab, hab, lagar, livsvillkor, historia

Skapad 2022-05-18 15:23 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola 1 Social omsorg

Nivå F
Inte gjort provet/når ej kunskapsmål
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Centrala begrepp
  • Socialom  E 0
Eleven redogör även för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.
Eleven redogör även för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.
Eleven redogör även för innebörden av centrala begrepp inom social omsorg och socialt arbete.
Levnadsvanor och livsvillkor
  • Socialom  E 0
Eleven redogör översiktligt för hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv.
Eleven redogör utförligt för hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv.
Omvårdnadsarbete
  • Socialom  E 0
Eleven utför, i samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven utför, efter samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven utför, efter samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett gott resultat. I arbetet hanterar eleven med säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Historia
  • Socialom  E 0
Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation.
Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation.
Eleven beskriver socialtjänstens historia, utveckling och organisation.
Lagar och regler
  • Socialom  E 0
Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.
Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.
Dessutom redogör eleven för relevanta lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.
Kommunikation, behov
  • Socialom  E 0
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med tillfredsställande resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, i samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar översiktligt etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med tillfredsställande resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, efter samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med gott resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, efter samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.