👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2022-05-18 16:06 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för kemiska reaktioner. Kemiska reaktioner i vardagen, i köket, i naturen. Grundläggande atomlära, fotosyntes och förbränning.
Grundskola 5 Kemi

Matris för klass 5 vårterminen 2022 Fäladsskolan. Kemiska reaktioner i vardagen, i köket, i naturen. Grundläggande atomlära, fotosyntes och förbränning.

Ej uppnått
Håll plats 1
Hållplats 2
Hålplats 3
Begreppslig förmåga
Kunna använda ord och begrepp som har med ämnet att göra Del 1 fråga 1-5 Del 2 fråga 1, 2,
Du visar att du förstår några begrepp och att du till viss del kan använda dem i text och samtal.
Du visar att du förstår flera begrepp och du använder dem till stor del korrekt i text och samtal.
Du använder och förstår många olika begrepp korrekt i både text och samtal
Metakognitiv förmåga
Reflektera och kunna hitta lösningar. Pröva och ompröva. Del 2 fråga 6 och 7
Du kan med vägledning reflektera över olika frågor, och med hjälp hitta nya lösningar när det behövs.
Du kan till viss del reflektera över olika frågor och ibland hitta nya lösningar när det behövs. Du kan till viss del ge omdömen och ha åsikter om olika uppfattningar.
Du reflekterar över olika frågor och kan hitta nya lösningar när det behövs. Du kan ge omdömen och ha åsikter om olika uppfattningar.
Analysförmåga
Kunna jämföra, se likheter och skillnad, påvisa samband Del 1 fråga 4 Del 2 fråga 2 - 7
Du kan enkelt beskriva några samband som har med kemiska reaktioner och grundläggande atomlära att göra.
Du kan beskriva några samband som har med kemiska reaktioner och grundläggande atomlära att göra. Du kan till viss del se likheter och skillnader och föra enkla resonemang kring det.
Du kan redogöra för olika samband som har med kemiska reaktioner och grundläggande atomlära att göra. Du kan även se likheter och skillnader och diskutera kring det.
Kommunikativ förmåga - skriftligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer Del 2 fråga 3-7
Du kan mycket enkelt redogöra skriftligt för dina tankar och idéer.
Du kan redogöra skriftligt för en del egna tankar och idéer och framföra något argument.
Du redogör skriftligt för tankar och idéer samt kan även framföra argument för dina åsikter.
Kommunikativ förmåga - muntligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer Lektioner
Du deltar i muntliga diskussioner och genomgångar endast när du blir tillfrågad.
Du framför ibland egna tankar och idéer och deltar i diskussioner. Du ställer frågor ibland.
Du deltar gärna i diskussioner och kommer med egna tankar, idéer och argument. Du ställer gärna frågor.