👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktrapport

Skapad 2022-05-19 17:39 i Lindengymnasiet Katrineholm
Informera om en produkts historia, marknadsföring, egenskaper och affärsmodell.
Gymnasieskola 1

Rubrik 1

Nivå 1
F- Otillräckligt
Nivå 2
E- Översiktligt.
Nivå 3
D- Översiktligt och till viss del utförligt
Ny nivå
C- Utförligt
Ny nivå
B- Utförligt och till viss del nyanserat
Ny nivå
A- Nyanserat
Aspekt 1
• Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information. • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation. • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.