👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Fysik Stenkulan år 8 VT22

Skapad 2022-05-25 11:29 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Fysik
På väg att nå det grundläggande kunskapskravet
E
C
A
Kunskap om och förklarar olika fysikaliska begrepp och samband
- Ljud & Ljus VT22
Du känner till och kan förklara några begrepp/samband och använder då ett vardagligt språk
Du känner till och kan förklara flera begrepp/samband och använder delvis ett naturvetenskapligt språk
Du känner till och kan utförligt förklara de flesta begrepp/samband och använder framförallt naturvetenskapligt språk
Planera, genomföra och dokumentera undersökningar
- Ljud & Ljus VT22
Du kan med stöd av andra planera, genomföra och kortfattat dokumentera undersökningar med några slutsatser, resonemang och förbättringsförslag
Du kan självständigt planera, genomföra och med text, bild och tabell dokumentera undersökningar med slutsatser, resonemang och förbättringsförslag
Du kan självständigt planera, genomföra och med text, bild och tabell tydligt dokumentera undersökningar med utvecklade slutsatser, resonemang och förbättringsförslag
Skapa, kommunicera, diskutera och ta ställning i frågor inom fysiken
- Ljud & Ljus VT22
Du kan använda någon fakta från texter/filmer, ger exempel på informationens trovärdighet samt bidra till att föra diskussioner framåt
Du kan använda flera fakta från texter/filmer, ger flera exempel på informationens trovärdighet samt ställer/bemöter frågor på ett sätt som för diskussioner framåt
Du kan kombinera fakta från olika texter/filmer, tydligt på olika sätt motivera informationens trovärdighet samt ställer/bemöter frågor på ett sätt som fördjupar och breddar diskussioner