👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2022-05-25 13:23 i Elundskolan Köping
Grundskola 1 – 3 Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
På väg
Nivå 2
Godtagbar
Nivå 3
Mer än godtagbar
Aspekt 1
Lässtrategier
  • Sv   1
Eleven kan inte läsa enkla meningar eller använder sig inte av ljudningsstrategi och helordsläsning.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter på ett fungerande sätt och med visst flyt.
Ny aspekt
Läsförståelse
  • Sv   1
Eleven kommenterar eller återger inte delar av innehållet. Eleven korrigerar inte på egen hand läsningen när fel uppstår.
Eleven kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Eleven kommenterar och återger innehållet. Eleven uppmärksammar problem med läsningen av ord eller förståelse av sammanhanget och korrigerar sig själv självmant.
Ny aspekt
Resonera
  • Sv   1
Eleven för inte resonemang kring texters tydliga innehåll.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
I samtal om texter kan eleven föra resonemang kring innehållet och göra tolkningar och inferenser kopplat till egna erfarenheter eller annan litteratur.