👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2022-06-01 13:06 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Ej gjort
På gång
Bra
Bättre
Bäst
Samhällsekonomi redogörelse
Du kan kortfattat redogöra för viktiga delar av samhällets ekonomi och vad staten kan göra för att hantera ekonomiska kriser.
Du kan utförligt redogöra för viktiga delar av samhällets ekonomi och vad staten kan göra för att hantera ekonomiska kriser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för viktiga delar av samhällets ekonomi och vad staten kan göra för att hantera ekonomiska kriser.
Samhällsekonomi resonemang
Du kan kortfattat redogöra för hur Covid 19 påverkat Sveriges ekonomi och vad staten bör göra för att hantera effekterna.
Du kan utförligt redogöra för hur Covid 19 påverkat Sveriges ekonomi och vad staten bör göra för att hantera effekterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur Covid 19 påverkat Sveriges ekonomi och vad staten bör göra för att hantera effekterna.
Privatekonomi
Du kan kortfattat redogöra för viktiga konsumentlagar och resonera kring hur privat- och samhällsekonomi hänger ihop.
Du kan utförligt redogöra för viktiga konsumentlagar och utförligt resonera kring hur privat- och samhällsekonomi hänger ihop.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för viktiga konsumentlagar och utförligt och nyanserat resonera kring hur privat- och samhällsekonomi hänger ihop.
Källhantering
Du kan källhänvisa och kortfattat motivera ditt val av källor med några relevanta argument.
Du kan källhänvisa på ett tydligt sätt och utförligt motivera ditt val av källor med flera relevanta argument.
Du kan källhänvisa på ett tydligt sätt och utförligt och nyanserat motivera ditt val av källor med flera relevanta argument.