👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk ellära

Skapad 2022-06-03 14:03 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola 2 Ellära

Rubrik 1

 • Ell  -   Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
 • Ell  -   Elektriska storheter och samband.
 • Ell  -   Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter.
 • Ell  -   Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Ell  -   Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
 • Ell  -   TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
 • Ell  E   Eleven redogör översiktligt för elsystemets, lik- och enfasväxelströmskretsars och trefassystems uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på elsystemet.
 • Ell  E   Eleven utför i samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar. Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför i samråd med handledare dessa åtgärder. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.
 • Ell  C   Eleven redogör utförligt för elsystemets, lik- och enfasväxelströmskretsars och trefassystems uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på elsystemet.
 • Ell  C   Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar. Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.
 • Ell  A   Eleven redogör utförligt och nyanserat för elsystemets, lik- och enfasväxelströmskretsars och trefassystems uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på elsystemet.
 • Ell  A   Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet. Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument samt motiverar sina val. Dessutom gör eleven en välgrundad riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar. Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Ell  -
 • Ell  E
 • Ell  C
 • Ell  A