👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Comprehension tests reading and listening

Skapad 2022-06-03 18:43 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Comprehension tests reading and listening
Grundskola 7 Engelska

Comprehension tests reading and listening

Når ännu inte betyg E
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsförståelse
Har svårt att förstå det huvudsakliga innehållet den lästa texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet i den lästa texten.
Kan dra några enkla slutsatser utifrån den lästa texten.
Kan dra slutsatser utifrån den lästa texten som visar på mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Har svårt att uppfatta tydliga detaljer i den lästa texten.
Uppfattar tydliga detaljer i den lästa texten.
Uppfattar väsentliga detaljer och kan ibland läsa mellan raderna i texten.
Kan läsa mellan raderna i texten. Förstår det som inte står utskrivet.
Läsförståelse
Har svårt att redogöra översiktligt för innehållet i den lästa texten.
Redogör översiktligt för den lästa texten.
Redogör välgrundat för den lästa texten.
Redogör välgrundat och nyanserat för den lästa texten.
Hörförståelse
Har svårt att förstå det huvudsakliga innehållet i lyssningen.
Förstår det huvudsakliga innehållet i lyssningen.
Förstår innehållet, enstaka detaljer eller helhet i lyssningen.
Förstår både helhet och detaljer.
Hörförståelse
Har svårt att uppfatta tydliga detaljer i lyssningen.
Uppfattar tydliga detaljer i lyssningen.
Uppfattar väsentliga detaljer i lyssningen.
---
Hörförståelse
Har svårt att redogöra översiktligt för innehållet i lyssningen.
Redogör översiktligt för innehållet i lyssningen.
Redogör välgrundat för innehållet i lyssningen.
Redogör välgrundat och nyanserat för innehållet i lyssningen.