👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelseprocesser WoW det är scouting

Skapad 2022-06-05 20:15 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Jag...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Process 1
Hitta efterfrågad information.
har svårt att hitta svar i texten.
hittar de flesta svar i texten.
hittar alla svar i texten.
hittar alla svar i texten.
Process 2
Dra enkla slutsatser.
har svårt att hitta ledtrådar.
hittar någon ledtråd.
hittar ledtrådar och drar en enkel slutsats.
hittar ledtrådar och drar flera slutsatser.
Process 3
Sammanföra och tolka information samt reflektera.
har svårt att hitta ledtrådar.
hittar några ledtrådar.
hittar ledtrådar och tolkar dem enkelt.
hittar ledtrådar, tolkar dem och reflekterar kring dem.
Process 4
Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
har svårt att värdera författarens ordval/språk.
har någon enkel tanke kring författarens ordval/språk.
har någon tanke kring författarens ordval/språk och värderar innehållet på ett enkelt sätt.
har flera tankar kring författarens ordval/språk och visar förmåga att värdera innehållet.