Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-gruppens matris Svenska 7-9 Tala

Skapad 2012-07-31 13:05 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska

Tala - Elevmatris

Tala

1
2
3
4
Mottagare
Hur min muntliga redovisning fungerar för den som lyssnar
Min redovisning är till stora delar begriplig för lyssnarna.
Min redovisning är begriplig för lyssnarna som också förstår redovisningens syfte.
Min redovisning står på egna ben och kommunicerar ganska väl med lyssnarna i enlighet med redovisningens syfte
Min redovisning står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren i enlighet med redovisningens syfte.
Jag har oftast gjort lämpliga språk- och stilval med tanke på redovisningens syfte och dem som lyssnar.
Jag har gjort lämpliga språk och stilval utifrån redovisningens syfte och dem som lyssnar.
Jag har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån redovisningens syfte och dem som lyssnar.
Språket jag använder stödjer mitt samspel med lyssnarna.
Språket jag använder stödjer framgångsrikt mitt samspel med lyssnarna.
Min redovisning är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Min redovisningens är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet.
Min redovisningens har en tydlig struktur som gör den lätt att följa. Min text är relativt väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
Min redovisningens är logiskt uppbyggd, väl sammanhållen och väl avgränsad.
Jag är håller mig mycket nära källan (när jag använder källor).
Jag visar på viss självständighet gentemot källan (när jag använder källor).
Min text är självständig gentemot källan (när jag använder källor).
Jag låter olika källor samspela (när jag använder källor).
Min redovisning visar att jag försöker anpassa mig till lyssnarnas tänkande och språkförståelse.
Textens genre
Hur strukturen och språket i mitt tal stämmer med genrens mönster
Jag försöker att anpassa struktur och språk till redovisning syfte och innehåll.
Strukturen och språket jag använder lämpar sig för redovisning syfte, innehåll och lyssnare.
-
Strukturen och språket samspelar med innehållet på ett sätt som också lämpar sig för redovisning syfte och lyssnare.
Jag försöker följa genrens mönster.
Jag försöker följa genrens mönster.
Jag försöker följa genrens mönster.
Jag utvecklar genrens mönster på ett kreativt sätt.
Samspel med lyssnarna
Hur jag samspelar med och skapar tillit hos dem som lyssnar
Jag vänder mig till läraren eller några klasskamrater och visar visst engagemang.
Jag vänder mig till flera lyssnare vid flera tillfällen.
Jag vänder mig till alla lyssnare vid flera tillfällen.
Jag har genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna.
Jag anpassar till viss del röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga
Jag anpassar tydligt röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga
Jag anpassar tydligt röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: