Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-gruppens matris Svenska 7-9 Skriva

Skapad 2012-08-08 08:33 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skriva - Elevmatris

Skriva

1
2
3
4
Mottagare
Hur jag tror att texten fungerar för den som ska läsa den
Jag tror att texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett ska kunna ta till sig och förstå innehållet.
Jag tror att läsaren förstår min text och dess syfte (till exempel roa, övertyga, informera …).
Jag tror att texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera
Jag tror att texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera
Jag tycker att jag oftast har gjort lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare.
Jag anser att jag har gjort lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare.
Jag anser att jag har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare
Jag tycker att texten är logiskt uppbyggd.
Jag tror att språket gör att samspelet med läsaren fungerar väl och gör texten lättillgänglig.
Jag anser att språket gör att samspelet med läsaren stärks och gör texten intressant.
Jag anser att texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Jag anser att texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omotiverade tankeluckor. I min text förekommer medvetna och motiverade tomrum.
Jag håller mig mycket nära källan (när jag använder källor).
Jag visar på viss självständighet gentemot källan (när jag använder källor).
Jag förhåller mig självständigt gentemot källan (när jag använder källor).
Jag låter olika källor samspela (när jag använder källor).
Textens genre
Jag har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
ag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar. Jag låter innehåll, struktur och språk samspela på ett bra sätt
Helhetsstruktur och språk
Textens disposition fungerar delvis.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad, men ändå tydlig och fungerar mycket väl.
Hela texten
Rubriker finns och har anknytning till innehållet.
Rubrikerna täcker textens innehåll.
Rubrikerna täcker textens innehåll och fungerar.
Rubrikerna är tydliga, täcker textens innehåll och fungerar utmärkt.
Styckena
Styckeindelning förekommer.
Styckeindelninge n underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Bindningar förekommer.
Bindningar förekommer och fungerar ganska väl.
Meningarna är bundna genom olika sorters bindningar som fungerar väl.
Bindningar inom och mellan meningar är varierade, väl valda och fungerar utmärkt.
Meningarna
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Satsradningar kan förekomma. (Jag har alltså radat satser på varandra utan punkter eller bindeord).
Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. (Jag har alltså radat satser och bara skiljt dem åt med kommatecken).
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Uttrycken och orden
Mina uttryck och ord fungerar ibland mindre bra.
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang.
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen
Jag har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord.
Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Ibland är jag nyskapande och kreativ.
Ordvalet är inte så varierat och kanske inte alltid passar för textens syfte och mottagare.
Texten visar viss variation i ordval.
Texten visar variation i ordval.
Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: