Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-gruppens matris Idrott och Hälsa

Skapad 2012-08-08 09:13 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa

Idrott & Hälsa - Elevmatris

Idrott & Hälsa

1
2
3
4
Rörelse
Bollspel och lekar
  • Sv
  • Sv
Du deltar aktivt och visar att du kan ta emot och leverera en passning och visar Fair Play.
Du har ett säkert rörelsemönster dvs. du använder dig av en god teknik med och utan boll och du har en bra spelförståelse samt visar Fair Play.
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten dvs. du rör dig rätt i förhållande till regler och din omgivning. Du har en grym spelförståelse och visar Fair Play.
Redskapsgymnastik
Du deltar aktivt och behärskar komplexa motoriska grundformer. Ex. Du kan hoppa över en plint.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll. Ex. Du har en korrekt ansats och hoppar över plinten och landar jämfota.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll. Ex. Du har en bra höjd i ditt hopp och du landar på ett kontrollerat sätt dvs ett snyggt hopp där benen är sträckta.
Friidrott
Du deltar aktivt och behärskar komplexa motoriska grundformer. Ex. När du hoppar höjdhopp så hoppar du från ett ben och du landar på fötterna eller på ryggen.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll. Ex. Du har en ansats till ditt hopp som gör att du hoppar från ”rätt” ben. Du klarar att göra ett tekniskt bra hopp.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll. Ex. Din ansats stämmer bra, du har bra teknik i själva hoppet detta gör att ditt hopp blir grymt som helhet.
Rörelse till musik och dans
Du hänger med vid de olika danserna och utför rörelserna i takt till musiken.
Du kan utföra rörelserna i takt till musiken du har förmågan att koordinera flera rörelser.
Du rör dig i takt till musiken med rytm och känsla och du har en väldigt bra koordinationsförmåga.
Simning i mag- och ryggläge
Du kan simma 150 meter i magläge och 50 meter i ryggläge.
Visar god vattenvana, behärskar simning i mag- och ryggläge väl dvs du använder dig av en god teknik.
Har god teknik i flera olika simsätt tex crawl-, bröst-, fjäril- och ryggsim.
Hantering av nödsituationer vid vatten.
Du ska ha grundläggande kunskaper om livräddning i och vid vatten med alternativa hjälpredskap. Ex. att bogsera en kompis med livboj.
Visar goda kunskaper vid handlande i nödsituationer. Ex. Du utför livräddandet på ett säkert sätt.
Visar mycket goda kunskaper vid handlande i nödsituationer. Ex. Du utför livräddandet på ett säkert sätt och med hög kvalité
Styrketräning
Du deltar på alla styrkeövningar och gör ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.
Du utför styrkeövningar med rätt teknik.
Du utför styrkeövningar med mycket god uthållighet och rätt teknik.
Konditionsträning
Du deltar på alla moment och gör ditt bästa utifrån egna förutsättningar. Ex. Du tar dig runt löparslingan.
Du har en god konditionsnivå. Ex. Du orkar jogga en längre sträcka.
Du har en mycket god konditionsnivå. Ex: Du orkar längre sträckor i ett bra löptempo.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
Planera och genomföra
Har planerat och genomfört tex uppvärmning, lektion eller egen träning.
Har gjort en tydlig planering och bra genomförande av tex uppvärmning, lektion eller egen träning.
Har gjort en tydlig och detaljerad planering och ett mycket bra genomförande av tex uppvärmning, lektion eller egen träning.
Säkerhet
Du visar och känner till hur du kan förebygga skador genom att tex värma upp innan träning.
Du visar och känner till hur du kan förebygga skador genom att tex värma upp innan träning samt du vet hur du skall agera om skada uppkommer.
Du visar och känner till hur du kan förebygga skador genom att anpassa uppvärmningen till olika aktiviteter samt hur du på olika sätt kan göra om skada väl uppkommer.
Ergonomi
Du visar att du kan lyfta, dra, sitta och stå mm på ett skonsamt sätt för kroppen så att skador kan förebyggas.
Du visar kunskaper om hur skador kan förebyggas genom att koppla ihop dina kunskaper med dina erfarenheter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Ex. Du kan ge bra förslag på arbetsställningar och motivera dem.
1:a hjälpen och hjärt- och lungräddning
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
Orientering
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du känner till några karttecken.
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer på ett säkert sätt med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan läsa kartan och göra bra vägval.
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer med god säkerhet med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan läsa kartan och kan göra mycket bra väg val och hittar alla kontroller.
Friluftsliv
Du planerar och genomför en friluftsaktivitet. Ex. Du deltar på en friluftsaktivitet utifrån egna förutsättningar.
Du planerar och genomför en friluftsaktivitet med relativt god anpassning. Ex. Du deltar och använder lämplig klädsel och utrustning för aktiviteten.
Du planerar och genomför en friluftsaktivitet med god anpassning. Ex. Du visar både teoretiska och praktiska kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: