Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionsmatris, Lexby skola Ny

Skapad 2012-08-13 09:33 i Lexby skola Partille
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Matrisen baseras på de kunskapskrav och förmågor som bedöms, enligt Lgr 11.

F
Grundläggande mål är ej uppnådda.
E
C
A
Baskunskaper kring världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, skrifter och konkreta religiösa uttryck samt handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Eleven visar det genom att förklara och kunna göra jämförelser mellan centrala tankegångar, skrifter och konkreta religiösa uttryck samt handlingar inom olika religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Eleven visar det genom att förklara och visa samband på generella mönster samt kunna göra jämförelser mellan centrala tankegångar, skrifter och konkreta religiösa uttryck samt handlingar inom religionerna.
Livsåskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Religionens påverkan
Samhällen Individer Tro, kultur, politik
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan föra enkla resonemang om hur människor och samhällen kan påverkas av religion.
Eleven kan beskriva samband med utvecklade och motiverade resonemang om hur människor och samhällen kan påverkas av religion.
Eleven kan beskriva samband med utvecklade, nyanserade och väl motiverade resonemang om hur människor och samhällen kan påverkas av religion.
Etik och Moral
Eleven kan föra enkla resonemang kring moraliska frågeställningar och värderingar. Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar. Eleven kan föra mer utvecklade resonemang samt använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Du uppfyller kraven för E och C och kan använda och jämföra flera modeller samtidigt så att slutsatsen blir tydligare.
Källhantering
Eleven kan använda olika källor samt kan grunden till källhantering och källkritik.
Eleven kan hantera och använda flera olika källor självständigt för att hämta information och dra slutsatser. Eleven resonerar källkritiskt.
Eleven använder flera olika källor effektivt samt samt för väl underbyggda resonemang kring slutsatser samt om källors relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: