Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskapsmatris, Lexby skola Ny

Skapad 2012-08-13 09:44 i Lexby skola Partille
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Matrisen baseras på de förmågor som bedöms, enligt Lgr 11, i varje arbetsområde och redovisas i för arbetsområdet i LPP.

F
Grundläggande mål är ej uppnådda.
E
C
A
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper i olika ämnesområden i ämnet. Eleven kan föra enkla resonemang och använda grundläggande begrepp.
Eleven har goda kunskaper och ser fler samband i olika ämnesområden i ämnet. Eleven kan föra mer utvecklade resonemang samt använder begrepp med större säkerhet.
Eleven har mycket goda kunskaper och kan tydligt redogöra för flera samband i olika ämnesområden i ämnet. Eleven kan föra mer utvecklade resonemang samt använder begrepp med stor säkerhet.
Argumentera och olika perspektiv
Eleven kan värdera och uttrycka åsikter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och motiverade argument samt i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan värdera och uttrycka åsikter i några samhällsfrågor med resonemang och mer välmotiverade argument samt kan växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika åsikter i samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och välmotiverade argument och kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokratibegreppet och mänskliga rättigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan redogöra för de mänskliga rättigheterna genom att ge några konkreta exempel.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Källhantering
Eleven kan använda olika källor samt kan grunden till källhantering och källkritik.
Eleven kan hantera och använda flera olika källor självständigt för att hämta information och dra slutsatser. Eleven resonerar källkritiskt.
Eleven använder flera olika källor effektivt samt samt för väl underbyggda resonemang kring slutsatser samt om källans relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: