Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i matematik 4-6

Skapad 2012-08-19 13:34 i Himlaskolan Ale
Kunskapskrav i matematik 4-6 - indelade i moment
Grundskola 4 – 6 Matematik

Lgr11:s kunskapskrav - oförändrade utöver det att de är uppdelade i moment med värdeorden sist i meningarna.

Problemlösning

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett…. genom att välja och använda strategier och metoder med….
….i huvudsak fungerande sätt …viss anpassning till problemets karaktär.
….relativt väl fungerande sätt …förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
….välfungerande sätt …god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett och.. Eleven för resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Resonemangen är Samt..
i huvudsak fungerande sätt enkla och till viss del underbyggda kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
relativt väl fungerande sätt utvecklade och relativt väl underbyggda kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
väl fungerande sätt välutvecklade och väl underbyggda kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp och uttrycksformer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp. Kunskaperna är… Eleven visar detta genom att använda kunskaperna i…
…grundläggande …välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
…goda … bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
…mycket goda. …nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
…relativt väl fungerande sätt.
….väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Dessa resonemang är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Redovisningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett…. Eleven använder då bilder, symboler, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med…
i huvudsak fungerande sätt ….viss anpassning till sammanhanget.
…ändamålsenligt sätt …förhållandevis god anpassning sammanhanget.
…ändamålsenligt och effektivt sätt och …god anpassning sammanhanget.
I redovisningar och samtal för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt ….
… som till viss del för resonemangen framåt.
….som för resonemangen framåt.
… som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Metoder

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Inom: Aritmetik Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Algebra Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Geometri Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Sannolikhet Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Statistik Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Samband och förändringar Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: