👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 4-6

Skapad 2012-08-28 15:00 i Dotorpsskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav i musik åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Musik

Stöd för bedömning i åk 4-6 och betygsättning i åk 6 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet musik.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Elev­en kan spela delar av en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Elev­en kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
2
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
3
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument­grupper.