Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - statistik

Skapad 2012-08-28 17:09 i x Backaskolan Ystad
En matris där du kan se hur din utveckling inom statistikområdet ser ut.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Här bedöms hur långt du har kommit i din utveckling inom statistikområdet. Det sker fortlöpande bedömningar under hela mellanstadiet.

Ej nått målet Påväg att nå målet Nått målet
Du kan läsa av och tolka tabeller.
Ex: tidtabeller, undersökningstabeller. Prislistor.
Du kan göra egena tabeller.
Ex: Göra en egen prislista, kunna göra en tabell och redovisa en undersökning.
Du kan läsa av stapeldiagram
Att du förstår och kan tolka den informationen du får av ett stapeldiagram.
Du kan rita ett stapeldiagram.
Att du vet hur man ritar ett stapeldiagram, med de olika axlarna och kan gradera ¨på rätt sätt.
Du kan läsa av ett linjediagram
Att du förstår och kan tolka den informationen du får av ett linjediagram
Du kan rita ett linjediagram
Att du vet hur man ritar ett linjediagram, med de olika axlarna och kan gradera på rätt sätt.
Du kan läsa av ett cirkeldiagram
Att du fårstår och kan tolka den informationen du får av ett cirkeldiagram
Du kan rita ett cirkeldiagram
Att du vet hur man ritar ett cirklediagram och med hjälp av detta kan visa information.
Du kan räkna ut medianvärde
Du vet vad median betyder och kan med hjälp av information ta reda på medianvärdet.
Du kan räkna ut medelvärde
Du vet vad medelvärde är och kan med hjälp av värden från en tabell räkna ut medelvärdet
Du kan avläsa ett koordinatsystem
Du vet hur man gör för att avläsa ett koordinatsystem
Du kan rita egna koordinatsystem
Du vet hur man gör för att rita ett eget koordinatsystem
Du kan avläsa hastighetsdiagram
Du kan avläsa både diagram som visar medelhastighet och där man kan se sträcka kontra fart.
Du kan rita hastighetsdiagram
Du kan rita ett koordinatsystem och utifrån det rita in ett hastighetsdiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: