Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 Lgr11

Skapad 2012-08-30 13:51 i 0 Ytterbyskolan Täby
Grundskola 4 – 6 Geografi

Du ska utveckla förmågan att:

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP, METOD OCH BEGREPP
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. *göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Du har grundläggande kunskaper om namngeografi, natur- och kulturlandskap och du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om namngeografi, natur- och kulturlandskap och du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om namngeografi, natur- och kulturlandskap och du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
ANALYS
*analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Du beskriver enkla samband.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver komplexa samband.
RESONEMANG
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. * analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen *värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar och värderar dem.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar och värderar dem.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar och värderar dem.
KÄLLKRITIK
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: