Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 Lgr11

Skapad 2012-08-30 14:03 i 0 Ytterbyskolan Täby
Grundskola 4 – 6 Teknik

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du kan **ge exempel** på enkla tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
Du **ser och kan förklara** enkla tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
Du **ser och kan beskriva i detalj** uppbyggnaden av tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetar förslag till lösningar
Du ser problem och behov av **enklare slag** som kan lösas med teknik och **ger förslag** till lösningar.
Du ser problem och behov som kan lösas med teknik och **prövar och omprövar** förslag till lösningar.
Du ser problem och behov som kan lösas med teknik och kommer med **väl underbyggda förslag** till lösningar samt **systematiskt prövar och omprövar**.
* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du arbetar efter **enkla** beskrivningar och kan göra **enkla** skisser och modeller.
Du arbetar efter beskrivningar och gör skisser och modeller.
Du **utarbetar egna** förslag till beskrivningar, skisser och modeller. Du kan **bedöma kvaliteten**.
* värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan **ge exempel** på hur tekniken påverkar dig själv och din närmiljö.
Du **beskriver för- och nackdelar** om hur tekniken påverkar dig och din närmiljö.
Du kan **argumentera för- och nackdelar** om hur tekniken påverkar dig och din närmiljö.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Du kan **berätta** om hur något tekniskt system förändrats över tid.
Du kan **resonera** om hur tekniska system förändrats över tid.
Du kan **resonera** om hur tekniska system förändrats över tid och **ser för- och nackdelar**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: