Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning bedömningsunderlag Lgr 11

Skapad 2012-09-14 19:33 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Elevens ska utveckla sin förmåga i ämnet.
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning

Förmågor som ska bedömas

 • VEU   använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU   ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU   sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU   reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • VEU   identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • VEU   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Använda kunskaper om människa och natur
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att identifiera människans sinnen och kroppsdelar.
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar.
Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Eleven kan delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Eleven kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att urskilja några egenskaper hos växter och djur.
Eleven kan urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Eleven kan beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om växters och djurs livsvillkor och levnadmiljöer.
Eleven kan delta i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadmiljöer.
Eleven kan berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadmiljöer.
Ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven kan delta i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven kan delta i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven kan ge exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att vistas i bekanta miljöer och samspela inför händelser.
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och samspelar inför händelser.
Eleven kan planera nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klocksalg och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att bedöma avstånd och riktning.
Eleven kan delta i övningar om objekts beständighet och i bedömningar om avstånd och riktning.
Eleven kan kommunicera om objekt och deras beständighet.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att ramsräkna.
Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i sorterande av konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven kan delta i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven kan sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i att göra val genom att urskilja och reagera på olika egenskaper hos vardagsföremål.
Eleven kan delta i att göra val genom att urskilja och reagera på olika egenskaper hos vardagsföremål.
Eleven kan göra egna val genom att urskilja och reagera på olika egenskaper hos vardagsföremål.
Reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om orsak och verkan.
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven deltar i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen.
Eleven kan delta i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen.
Eleven kan kommunicera om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningar för en hållbar utvecklingen.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om hur risker i närmiljön kan undvikas.
Eleven kan delta i kommunikation om hur risker i närmiljön kan undvikas.
Eleven kan ge exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
Identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar.
Eleven kan delta i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar.
Eleven kan jämföra och beskriva hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar.
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven deltar i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan ge exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • VEU   9
 • VEU   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: