Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav: Idrott och hälsa, år 1-3

Skapad 2012-09-19 21:17 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Längst till vänster är kunskapskraven för betyget E i år 6.

Förväntade kunskaper för år 1, 2 och 3 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för respektive årskurs.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld, men bedömning saknas, innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapskrav under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Idrott och hälsa

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Har arbetat med
Har förväntade kunskaper för år 1
Har förväntade kunskaper för år 2
Har förväntade kunskaper för år 3
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: