Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA åk 1-3

Skapad 2012-09-26 18:56 i Gemensamt i Oskarshamn Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 Svenska

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

Avkoda på årskuranpassad nivå
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Kan med stöd förstå delar av innehållet i texter. Behövet stöd att utveckla lässtrategier.
Förstå det huvudsakliga innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstå innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap och relatera då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att föra resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa
Skriver enkla meningar
Kan skriva texter som följer en genre och de språkliga normerna.
Kan skriva utvecklande texter som följer de språkliga normerna. Följer genren på ett tydligt sätt.
Bearbeta texter utifrån respons.
Kan med stöd ge omdömen om egna och andras texter och bearbeta sin egen text.
Ger enkla omdömen om egna och andras texter. Kan utifrån respons bearbeta och förtydliga sin egen text.
Ger omdömen om egna och andras texter. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text för ökad tydlighet och kvalitet.
Tala på årskursanpassad nivå
Deltar i samtal med hjälp av lärarstöd
Kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Kan berätta om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet. Kan ge muntliga instruktioner.
Kan aktivt samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter utifrån egna erfarenheter. Kan förbereda och genomföra en enkel redogörelse om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet.
Lyssna på årskursanpassad nivå
Behöver lärarstöd för att förstå enkla muntliga instruktioner.
Kan ta enkla muntliga instruktioner
Kan lyssna aktivt och ta instruktioner.
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Behöver lärarstöd för att söka och återge information.
Kan söka och återge information från en anvisad källa.
Kan söka och återge information från flera olika källor.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: