Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 4-6, Lexby område

Skapad 2012-10-04 11:26 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser,gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Eleven når inte kunskapskraven ännu.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysera/tolka
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Resonera/kommunicera
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Hantera information och källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: