Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter - Lgr 11, åk 1

Skapad 2012-10-04 14:33 i Frennarps byskola Halmstad
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter.
Grundskola 1 – 4 Svenska

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du kan....

  • läsa och förstå
  • skriva så andra kan förstå
  • tala så andra förstår
  • delta i samtal

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A Läsa
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
A Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.

TALA, SAMTALA OCH LYSSNA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala, samtala och lyssna
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar/är mottagare.
Tala, samtala och lyssna
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: