Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter, åk 5 ht 12

Skapad 2012-10-07 12:07 i Bodaskolan Älvkarleby
Bedömningsmatris för faktatexter.
Grundskola 4 – 5 Svenska

  • Sv  E 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  • Sv  E 6   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
FAKTA
Urval av fakta
Texterna saknar viktiga fakta om ämnet,
Texterna innehåller fakta. Jag har hittat en del fakta men har svårt att välja bort det som inte hör till ämnet.
Texterna innehåller fakta som visar att jag oftast hittar det som är viktigt och väljer bort det oviktiga.
Texterna innehåller fakta som visar att jag kan välja bland informationen och få med det som är viktigast.
ANVÄNDNING AV FAKTA
Begrepp
Texterna innehåller begepp som saknar kopplingar till faktaområdet.
Texterna innehåller begrepp, som har med faktaområdet att göra, men förklaringar saknas.
Texterna innehåller begrepp, som har med faktaområdet att göra och förklaringar finns.
Texterna innehåller begrepp, som har med faktaområdet att göra och är förklarade på ett begripligt sätt.
REFLEKTIONER/EGNA TANKAR
I texterna saknas egna tankar om faktaområdet.
I texterna finns någon egen tanke om faktaområdet.
I texterna finns mina egna tankar om faktaområdet och jag gör vissa reflektioner.
I texterna finns mina egna tankar om faktaområdet och jag gör intresseväckande och personliga reflektioner.
KÄLLOR
Förmåga att söka fakta från olika källor.
Jag behöver mycket hjälp för att kunna söka fakta från olika källor.
Jag kan med viss hjälp söka fakta från olika källor.
Jag klarar oftast att själv söka fakta från olika källor.
Jag kan, på egen hand, aktivt söka information från olika källor.
Inledning, brödtext och avslut. Styckeindelnig
Texterna saknar tydlig inledning, brödtext, avslut och styckeindelning.
Texterna har i någon mån inledning, brödtext och avslut, men saknar styckeindelning.
Texterna har inledning, redogörelse och avslut och försök till styckeindelning.
Texterna har inledning, brödtext och avslut och är styckeindelade vid växling av beskrivningar av olika fakta.
SPRÅKLIG KVALITET
Språk
Texterna innehåller ett enkelt språk, som är anpassat till faktaormådet.
Texterna innehåller ett språk, med en del förklarande och beskrivand ord, som är anpassat till faktaområdet.
Texterna innehåller ett förklarande och beskrivande språk, som är anpassat till faktaområdet.
Texterna innehåller ett rikt förklarande och beskrivande språk, som är anpassat till faktaområdet.
SPRÅKLIG KVALITET
Talspråk/Skriftspråk
Texterna innehåller mycket talspråk.
Texterna innehåller talspråk.
Texterna innehåller väldigt lite talspråk.
Texterna innehåller inte talspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: