Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 1-3

Skapad 2012-10-10 15:53 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 – 3 Matematik

Du läser matrisen genom att se vilka rutor som har blivit färglagda. Dessa moment har du klarat. De rutor som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Rubrik 1

Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Problemlösning, se nedan för förtydligande, se nedan för förtydligande
Eleven kan med kontinuerligt stöd lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan med visst stöd lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Förtydligande
Ex: Vilket tal tänker Kerstin på? Försök att komma på två olika lösningar. Entalen är dubbelt så många som tiotalen. Tiotalen är två fler än hundratalen.
Du får stöd av din lärare genom hela problemet.
Du får hjälp med vissa delar av problemet, tex om du saknar viss förkunskap eller med att välja rätt strategi.
Du kan lösa problemet på egen hand.
Matematiska begrepp, se nedan för förtydligande
Begreppsförståelse
Eleven har till viss del grundläggande kunskaper om vissa matematiska begrepp och visar det med hjälp av kontinuerligt stöd genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om vissa matematiska begrepp och kan med visst stöd visa det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förtydligande
Ex: Välj ett jämnt ental. Addera ditt tal med 15 och subtrahera sedan med 6. Addera differensen med 7. Vad får du för summa?
Du behöver stöd av din lärare genom alla moment.
Du behöver visst stöd av din lärare med förklaring av vissa begrepp och kan sedan lösa uppgiften.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Matematiska begrepp, se nedan för förtydligande
Beskriva egenskaper
Eleven kan med kontinuerligt stöd beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder och hur begreppen relaterar till varandra. .
Eleven kan med visst stöd beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder och hur begreppen relaterar till varandra. .
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder och hur begreppen relaterar till varandra.
Förtydligande
Ex: En kvadrat är en slags rektangel. Vad finns det för skillander och likheter mellan en kvadrat och andra slags rektanglar?
Du behöver stöd av din lärare genom alla moment.
Du behöver visst stöd av din lärare med begreppsförståelse alternativt beskrivningar.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Matematiska begrepp, se nedan för förtydligande
Likhetstecknet
Eleven kan med kontinuerligt stöd hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan med visst stöd hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Förtydligande
Ex: 4+__ =5+3 Förstå att det ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.
Du behöver kontinuerligt stöd av din lärare med strategi samt beräkning.
Du behöver visst stöd av din lärare med val av strategi alternativt beräkning.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Geometriska begrepp, se nedan för förtydligande
Eleven kan med kontinuerligt stöd använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge, inbördes relationer och kan avbilda dem.
Eleven kan med visst stöd använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge, inbördes relationer och kan avbilda dem.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge, inbördes relationer och kan avbilda dem.
Förtydligande
Ex: En kvadrat är en slags rektangel. Vad finns det för skillander och likheter mellan en kvadrat och andra slags rektanglar?
Du behöver stöd av din lärare genom alla moment.
Du behöver visst stöd av din lärare med begreppsförståelse alternativt beskrivningar.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Beräkningar, se nedan för förtydligande
Naturliga tal
Eleven har grundläggande kunskaper om vissa naturliga tal och kan till viss del visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva vissa tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Förtydligande
Ex. Melvin får 50 kronor i veckopeng. Efter hur många veckor har han 350 kronor om han sparar hela veckopengen varje vecka?
Du behöver kontinuerligt stöd av din lärare med strategi samt beräkning.
Du behöver visst stöd av din lärare med val av strategi alternativt beräkning.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Beräkningar, se nedan för förtydligande
Tal i bråkform
Eleven har påbörjat sin utveckling mot grundläggande kunskaper om tal i bråkform och kan med kontinuerligt stöd dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven visar till viss del grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Förtydligande
Ex. Johanna ska bjuda på äppelhalvor till mellanmål. Joel vill ha 4 äppelhalvor, Lotta 2 äppelhalvor, David 3 äppelhalvor och Johanna själv vill ha ett helt äpple. Vem får mest äpple?
Du behöver kontinuerligt stöd av din lärare som förtydligar uppgiften med hjälp av konkret material.
Du behöver visst stöd av din lärare tex med strategival.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Beräkningar, se nedan för förtydligande
Val av metod och beräkningar
Eleven kan med kontinuerligt stöd välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan till viss del välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Förtydligande
Ex: Edwin har 199 kronor. Han ska köpa ett spel som kostar 250 kronor. Hur mycket pengar saknas? Visa hur du tänker.
Du behöver kontinuerligt stöd av din lärare med strategi samt beräkning.
Du behöver visst stöd av din lärare med val av strategi alternativt beräkning.
Du kan lösa uppgiften på egen hand.
Beräkningar, se nedan för förtydligande
Huvudräkning
Eleven har påbörjat sin utveckling mot att kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra, alternativt 2-3, räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan till viss del använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra, alternativt 2-3, räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Förtydligande
Ex: Kunna använda huvudräkning för att räkna ut tal i talområdet 0-20 med de olika räknesätten. 12+7, 20-8, 16/4, 3x6.
Du kan med visst stöd lösa den här sortens uppgifter.
Du kan, med konkret material, lösa den här sortens uppgifter.
Du kan lösa den här sortens uppgifter med hjälp av huvudräkning.
Beräkningar, se nedan för förtydligande
Enheter
Eleven kan med kontinuerligt stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av en eller flera av följande enheter: längder, massor, volymer och tider.
Eleven kan till viss del göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av en eller flera av följande enheter: längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Förtydligande
Ex: Filmen på tv börjar klockan 19.00 och slutar 20.35. Direkt efter filmen börjar dagens sport som håller på en halvtimme. Hur lång är filmen? När slutar dagens sport? Liknande uppgifter till enheterna volym, längd och massa.
Du kan med stöd lösa den här sortens uppgifter med en eller flera enheter samt bestämma rätt måttenhet.
Du kan lösa den här sortens uppgifter med en eller flera enheter samt bestämma rätt måttenhet.
Du kan lösa den här sortens uppgifter med alla fyra enheter samt bestämma rätt måttenhet.
Tabeller och diagram, se nedan för förtydligande
Eleven kan, med kontinuerligt stöd, vid olika slags undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Eleven kan, med visst stöd, vid olika slags undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Eleven kan vid olika slags undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Förtydligande
Ex: Förstå hur en tabell samt ett diagram är uppbyggt så att du kan läsa av samt konstruera.
Du kan med kontinuerligt stöd avläsa samt skapa tabeller och diagram.
Du kan med visst stöd avläsa samt skapa tabeller och diagram.
Du kan avläsa samt skapa tabeller och diagram.
Samtala, se nedan för förtydligande
Rimlighet och tillvägagångssätt
Eleven har påbörjat sin utveckling mot att kunna beskriva och samtala om rimlighet och tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan till viss del beskriva och samtala om rimlighet och tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan beskriva och samtala om rimlighet och tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Förtydligande
Ex: Elsa har 50 kapsyler och Amir har 100 kapsyler. Hur många ska Amir ge till Elsa för att de ska ha lika många? Visa i text och bild hur du tänker.
Du behöver kontinuerligt stöd av din lärare med att kunna samtala om rimlighet och tillvägagångssätt.
Du behöver visst stöd av din lärare för att kunna samtala om rimlighet och tillvägagångssätt.
Du kan på egen hand samtala om rimlighet och tillvägagångssätt.
Samtala, se nedan för förtydligande
Ställa och besvara frågor kring ett specifikt ämne.
Eleven har påbörjat sin utveckling mot att kunna föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som till viss del hör till ämnet.
Eleven kan till viss del föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förtydligande
Du deltar i samtal med kontinuerligt stöd i form av hjälpfrågor men kommer ibland ifrån ämnet.
Du deltar till viss del i samtal kring det berörda ämnet.
Du deltar i samtal kring det berörda ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: