Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Skapad 2012-10-21 20:12 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Kemi
Världen är ett hav av byggstener som på olika sätt samarbetar och interagerar med varandra.

Vad dessa byggstenar är, vilka egenskaper de har och hur de fungerar skall du lära dig i detta kemiområde

Innehåll

innehåll

Vi kommer att arbeta med att få begreppskunskap inom:

Hur synen på byggstenar har förändrats och utvecklats genom tiderna
Atomens delar
Hur det periodiska systemet sorterar atomer
Molekylebindningar
Jonbindninger
Metallbindningar 

Neutroner och isotoper

För lektionsplanering som innehåller presentationer från genomgångar, klicka här

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: