Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i slöjd åk 7 Garntekniker

Skapad 2012-10-22 14:00 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
CV Hur blev det? (elevinflytande, formativ bedömning) Varför blev det så? Hur går vi vidare?
Grundskola 7 Slöjd
Den röda tråden.

Ullfiberns fantastiska egenskaper.

Vad vi kan göra av en tråd / ett garn.

Garnteknikerna stickning och virkning. Dess grundläggande moment, mode, trender och traditioner.

Innehåll

Mål

Du skall känna till olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Du skall kunna de grundläggande momenten i stickning och virkning.
Du skall formge och framställa ett stickat eller virkat arbete.
Du skall planera och utveckla arbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du skall kunna hantera handverktyg.
Du skall pröva dig fram till hur olika hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till färg, form och funktion.
Du skall kunna motivera dina tillvägagångsätt.
Du skall använda dig av slöjdspecifika begrepp.
Du skall kunna tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.
Du skall kunna värdera din egen insats.

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med detta arbetsområde under hela terminen. Jag inleder med att tala om olika textila material. Efter en kort genomgång av naturfibrer och konstfibrer återvänder vi till ullen och jag går igenom dess egenskaper, användningsområden och skötsel. Sen skall alla lära sig stickningen och virkningens grundläggande moment och lära sig de slöjdspecifika begreppen.Därefter får man själv välja om man vill formge ett stickat eller virkat arbete.Man skall planera och formge sitt arbete med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial eller något man själv letat upp.Vi börjar som alltid med idéer och skisser, väljer hantverksteknik som passar till idén. Finns det ett mönster att följa är det bra. Man prövar och ev. omprövar sina idéer. När arbetet är klart skall man kunna redovisa vad man har använt för teknik.
Jag tar också upp stickningen och virkningens historik, kultur och tradition och i samhället förr och nu.
När man är klar skall man också kunna värdera sin egen insats, vad som blev bra och vad som kanske kunde blivit ännu bättre om man gjort annorlunda. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt från idé och fram till att redovisningen är gjord.
 

Se matris.

Reflektion-utvärdering
Hur tänkte du när du valde tekniker?
Kom du på nya idéer efter hand eller följde du din ursprungliga idé?
Vad tyckte du om uppgiften?

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Nyvångskolans bedömningsmatris slöjd/textil år 7-9

F
E
C
A
Formge:
Eleven kan inte på ett tillfredsställande sätt formge ett slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Utveckla idéer:
Eleven kan inte bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Framställa föremål:
Eleven kan inte på ett tillfredställande sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett utvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handverktyg, maskiner:
Eleven kan inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångs- sätt:
Eleven kan inte välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet samt kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Kombinera olika material och tekniker:
Eleven klarar inte att pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Få arbetet att leda framåt:
Eleven klarar inte att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat:
Eleven klarar inte ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjdföremåls uttryck:
Eleven klarar inte att tolka slöjdföremålets uttryck och föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender. och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender. och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: