👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 7 teckna djup och volym.

Skapad 2012-10-23 15:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Elev version I det här arbetsområdet får eleverna kunskap om olika material och tekniker som används vid teckning och tränar förmågan att skapa djup och volym med hjälp av skuggor och ljusdager.
Grundskola 7 – 9 Bild
Hur gör du för att din blyertsbild ska få ett djup och bli mer verklig och intressant att titta på?

Innehåll

Kursplan i ämnet

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Kopplingar till läroplan

  • Bl
    Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Arbetssätt och undervisning

Du får lärarledda genomgångar av material och tekniker.

Du ska under det här arbetsområdet träna på och lära dig att:
- Teckna med blyertspenna av olika hårdhetsgrad, kol eller grafitstift och att använda stompfer för att utveckla ditt kunnande i att göra bilder med traditionella material och tekniker.
- Få fram djup och volym i bilden med hjälp av skuggning.
- Använda de ord och termer som hör till när man pratar om de olika materialen och teknikerna.
- Veta vad ett stilleben är för något.

Visa vad du lärt dig

Elevuppgift - Slutuppgift

Du ska teckna ett stilleben. Du får själv bestämma vilka föremål som du ska ställa samman.( minst 3 föremål).

Du ska teckna med blyertspennor, kol eller grafitstift. Använda stompfer till skuggning för att få fram djup och volym.

Test på fakta om djup och volym och olika material.

Tidsram

V.45 Lärarledd genomgång av arbetsområdets Lpp. Powerpointvisning samt genomgång av häftet djup och volym.
V.46-51 Arbeta med övningarna i häftet och slutuppgiften.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor att:

- hantera metoder och tekniker ( teckna med och använda materialen på rätt sätt).

- framställa bilder (den tekniska förmågan).

- kombinera form, färg (gråskala) och placeringen av föremålen (komposition).

- hitta variation och kreativa lösningar (använda egna idéer, fantasi).

- kunna svara muntligt eller skriftligt på frågor om materialen, och använda rätt ord/termer.

Matriser

Bl
Kopia av Oskarshamn kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 7-9

Skapa bilder på en årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett delvis fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Använda material, tekniker och verktyg på en årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner. Du prövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer på en årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.
Du har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Bedöma den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå
Du ger en enkel kommentar om ditt arbete.
Du ger ett enkelt omdöme om arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet
Du ger ett omdöme där du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och resultatet
Du ger ett omdöme där du på ett välutvecklat sätt beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och resultatet .
Använda ämnesspecifika ord och begrepp
Använder sällan ord och termer inom bildområdet
Använder ibland ord och termer inom bildområdet
Använder mestadels ord och termer inom bildområdet
Använder ord och termer inom bildområdet på ett säkert sätt

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.