Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundstenar och kretslopp

Skapad 2012-10-23 17:36 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 6 Kemi
Nu ska du få läsa om hur alla materia är uppbyggd. Vad är en atom? Varför har olika ämnen olika egenskaper? Vad händer när ämnen ändrar form?

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska genom olika källor lära dig om materiens uppbyggnad. Du ska även få arbeta utifrån den naturvetenskapliga arbetsgången, förutsägelse - undersökning - slutsats.

Centralt innehåll

Under arbetets gång kommer vi att behandla följande ur det centrala innehållet:

Konkreta mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna

 • använda de begrepp vi arbetat med
 • grunderna i materiens uppbyggnad
 • förklara övergångar mellan fast form, flytande form och gasform
 • sortera ämnen och material utifrån olika egenskaper
 • vattnets egenskaper och kretslopp
 • luftens egenskaper och sammansättning
 • fotosyntes och förbränning
 • relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
 • söka naturvetenskaplig information från olika källor
 • skriva egna faktatexter
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • dokumentera dina undersökningar
 • berätta något om Anders Celsius och Marie Curie och deras upptäckter

Arbetssätt

Du kommer att få vara med på gemensamma genomgångar. Du kommer att få läsa faktatexter. Du kommer att få titta på film. Utifrån detta ska du sedan göra eget häfte om kemi. Där får du skriva egna faktatexter, "vet du att - meningar" och rita bilder. Du kommer att få göra systematiska undersökningar i kemi.

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov. Inför provet får du hem instruktioner för vad du ska läsa på samt en sammanfattning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Jag kommer bedöma det jobb du gör i ditt häfte. Jag kommer att bedöma ditt prov. När jag bedömer använder jag mig av matrisen Grundstenar och kretslopp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: