Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA år 5 nybörjare lå 16/17

Skapad 2012-10-29 11:53 i Nyhemsskolan Halmstad
SvA år 5 nybörjare på olika nivåer
Grundskola 5 Svenska som andraspråk

Mål och bedömning i svenska som andraspråk lå 16/17

Syfte

Att utveckla förmågan:

* att formulera sig i tal och skrift

* att läsa och analysera skönlitteratur och diskuterande texter

* att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Innehåll

Mål

                                                  

Du ska:

  • Kunna ord och begrepp i vardagsspråket t.ex. de viktigaste klädesorden, kroppsdelarna, klassrumsorden, husdjur och en del saker i huset m.m.
  • Kunna alfabetet, sambandet mellan ljud och bokstav samt alfabetisk ordning.
  • Kunna läsa en enkel text högt, tydligt och med flyt.
  • Kunna urskilja en skönlitterär texts budskap och läsa mellan raderna.
  • Kunna skriftligt sammanfatta en läst (enkel) skönlitterär text med en tydlig röd tråd och en koppling till sammanhanget.
  • Kunna skriva en enkel återgivande text (en sann) med anpassning till dess typiska uppbyggnad( inklusive en orientering, ett antal händelser, en avslutning och en värdering - "Jag tycker...").
  • Kunna skriva en mycket enkel diskuterande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.                                                   

Bedömning sker:

  • Muntligt och även delvis skriftligt när det gäller ord och begrepp, samt att kunna läsa mellan raderna.
  • Skriftligt i form av en sammanfattning av en läst text.
  • Skriftligt i form av en egenproducerade återgivande och diskuterande texter.

Avsnitt 2

Matriser

SvA
Nyhem, Sva, år 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: